Tankeväckande fakta

 

Förebyggande behandling minskar ländryggsbesvären

Enligt den senast forskningen från Karolinska Institutet kan kroniska återkommande ländryggsbesvär minskas med 13 dagar per år (nästan tre arbetsveckor) med förebyggande regelbunden behandling jämfört att boka tid först när besvären uppstår. Med förebyggande regelbunden behandling menas en gång per månad till en gång i kvartalet.

Förebyggande+behandling+minskar+ländryggsbesvären.jpg

Studien omfattade 328 patienter som delades in i två lika stora grupper. När patienterna hade förbättrats tillräckligt mycket så att den vanliga behandlingen kunde avslutas, lottades hälften i en grupp som fick boka tid när de fick besvär och andra hälften till en grupp som fick förebyggande behandling.

Alla fick svara på ett SMS varje vecka under ett års tid om hur många dagar de haft besvär med ländryggen under den gångna veckan. Resultatet visade att gruppen som fick förebyggande behandling hade färre antal dagar med besvär - närmare bestämt 13 dagar - än gruppen som bokade tid först när de fick besvär.

Peter Lövgren har varit med i projektgruppen för forskningen och Marianne Lövgren som varit ordförande i Forskningsfonden, som stöttat denna forskning ekonomiskt. Forskare är Andreas Eklund o.a. Medicinsk journal: PLOS ONE, September 2018, 13 (09).

Redan de gamla grekerna

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder ”att behandla med händerna”. Manipulationsbehandling av ryggraden och bäckenet har funnits sedan antikens tid och bland annat Hippokrates har beskrivit detta. Idag är kiropraktik världens tredje största hälsoyrke efter läkare och tandläkare.

Halsryggsbehandling och stroke

En mycket stor studie i Kanada visade att det inte är större risk att få stroke efter en halsryggsbehandling hos en kiropraktor än efter ett besök hos läkare. Studien gjordes under nio års tid på patienter i Ontario som fått stroke från halsryggsartären. Det var inte högre risk att få stroke för patienter som hade sökt kiropraktor än för de som sökt läkare strax innan de fick en stroke. Detta förklarades med att patienten redan hade en begynnande stroke vid besöket hos läkaren/kiropraktorn. Med andra ord är det inte behandlingen som har orsakat stroke (Cassidy et.al. Spine 2008; 33: S176-S183). Det finns nu en hel del fler forskningsstudier som har kommit fram till samma resultat.

Var försiktig med en del mediciner

Risk för hjärtinfarkt vid intag av antiinflammatorisk medicin
I en stor analys vid universitetet i Montreal, Kanada, där man hämtat resultat från flera studier i Kanada och Europa kom man fram till att intag av antiinflammatorisk medicin(inom läkarspråket NSAID=non steroidal antiinflammatory drugs) ökar risken för hjärtinfarkt. Studier var gjorda på drygt 446.000 personer, varav 61.460 hade haft akut hjärtinfarkt. Man kom fram till att intag av antiinflammatorisk medicin i en vecka, en månad eller mer, ökade risken för hjärtinfarkt. Det var högre risk för hjärtinfarkt vid större doser av medicinerna.(BMJ 2017).

Diclofenak och andra antiinflammatoriska mediciner ökar risken för hjärtsjukdomar och dödsfall vid intag av dessa mediciner. Medicinerna skrivs ofta ut vid led- och muskelbesvär. I en stor dansk undersökning (över 1 miljon individer) kom man fram till att användandet av Diclofenak och Rofecoxib (Vioxx) ökade risken för kardiovaskulär död och risken ökade med ökad användning av medicinerna. (Fosböl EL et.al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2010 Jul; 3(4): 395-405).

Manipulationsbehandlingar vid diskbråck

Ett flertal forskningsresultat visar att manipulationsbehandling är en effektiv behandlingsmetod av diskbråck (The Chiropractic Report, maj 2005, Vol 9, No 3). Förutom att vara effektiv, är den också en säker: endast en av 100 000 behandlingar förvärrar ett diskbråck kliniskt (JMPT 28;429-442, 2005). Forskning på Zürich Universitet visade att manipulationsbehandling vid diskbråck i halsryggen (både akuta och kroniska patienter), resulterade i att de flesta blev avsevärt bättre inom ett par veckor till tre månader. Det blev inga negativa effekter från behandlingarna.

Huvudvärk från halsryggen

Det finns en klar anatomisk grund för att huvudvärk kan uppstå från funktionsstörningar i halsryggen. Det finns nämligen direkta bindvävsband mellan den så kallade duran (som omger ryggmärgen och hjärnan) och muskler och ledband i övre halsryggen (Spine 20 (23):2484-2486, 1995) och god klinisk forskning visar på effektiviteten av kiropraktisk behandling av huvudvärk (Foundation för Chiropractic Education and Research, product No 5, 1985).

American College of Physicians föreslår manipulationsbehandling

Denna prestigefyllda läkargrupp föreslår manipulation vid akut ländsmärta och som en del av behandlingen vid kronisk ländsmärta (Annals of Internal Medicine 147 (7): 478-491).

Intressanta nyheter

Höga doser av anti-inflammatoriska läkemedel hämmar muskeltillväxt. I en studie fick 31 forskningspersoner genomföra en åtta veckor lång träningsperiod med ett samtidigt intag av en hög dos Iprén (antiinflammatorisk medicin) eller en låg dos acetylsalicylsyra. Resultaten av studien visade på att båda grupperna ökade sin muskelmassa med träning, men gruppen som fick Iprén hade dock en betydligt lägre ökning av muskelmassan än gruppen som fick acetylsalicylsyra. Det här talar emot de argument som ofta framförts, att de som använder antiinflammatorisk medicin regelbundet, det vill säga att antiinflammatorisk medicin skulle påskynda återhämtning och möjliggöra hårdare träning.

Slutsats
Sammantaget visar resultaten att höga doser antiinflammatorisk medicin har en negativ påverkan på både muskeluppbyggnad och styrka. De analyser som hittills utförts visar att faktorer involverade i den inflammatoriska processen var påverkade av den höga dosen antiinflammatorisk medicin. Detta styrker tesen att inflammationsprocesser inte är av ondo utan tvärtom utgör en viktig komponent i den process som slutligen resulterar i en större och starkare muskel. (Lilja et al Acta Physiol 2018)