Medicinsk laser

Om laser

Laser är en sorts lampa som producerar synligt eller osynligt ljus. Laser kan användas på många olika sätt. Det finns starka lasrar som går att bränna och skära med och det finns svaga lasrar som kan läka och lindra medicinska problem. De svagare kallas ibland medicinska lasrar, de bränner nästan aldrig och ljuset är helt ofarligt.

Medicinsk laserbehandling

Laserljusets egenskaper är unika. Dessa unika egenskaper har visat sig ha positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammation samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mes känd som Low Level Laser Theraphy (LLLT).

Vilka effekter får man?

Laser har många positiva effekter, här några exempel:

  • Stimulerar cellfunktioner, immunförsvar

  • Minskar smärta

  • Reducerar inflammation

  • Reducerar svullnader och ödem

  • Främjar läkning

Bra att tänka på före behandling

Förutom diagnos kan det vara bra att din terapeut bedömer utgångsläge och status på ditt problem innan behandling påbörjas. Tänk gärna igenom hur dina besvär påverkar din vardag. Tala om ifall du äter mediciner, det går utmärkt att laserbehandla vid smärtlindrande medicinering men responsen på behandlingen kanske inte blir lika tydlig. En positiv effekt av laserbehandling kan vara att behovet av smärtstillande medel minskar eller på sikt upphör helt.

 
 
Medicinsk laser på Östermalm i Stockholm
Medicinsk laser på Östermalm i Stockholm