Kontakt

Välkommen till oss på Lövgrens Chiropraktorklinik på Östermalm i Stockholm, har du en värkande axel, en musarm eller ryggskott? Vi lyssnar på hela dig och hjälper dig med kroniska såväl som akuta besvär. Fyll i mejlformuläret nedan om du vill komma i kontakt med oss. 

Vi kommer att kontakta dig så snart vi får möjlighet. Vänligen observera att vi enligt lag inte får använda mail för att kommunicera med dig angående din hälsa. Sådana förfrågningar kommer därför att besvaras på telefon.

Observera att avbokning av beställd tid ej kan göras här!

*
Lövgrens kiropraktik på Östermalm i Stockholm

GDPR - den nya dataskyddsförordningen

Vår kiropraktorklinik värderar trygghet och säkerhet för alla våra patienter.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, börjar gälla den 25 maj 2018.

Som kiropraktorer och legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har vi skyldighet enligt lag att dokumentera vissa uppgifter om dig som dokumenteras i en patientjournal. Denna dokumentation måste enligt lag bevaras under minst tio år. 

Din patientjournal omfattas självklart av sekretess. I vissa fall kan vi dock enligt lag ha skyldighet att lämna ut uppgifter om dig till vissa myndigheter. Du har rätt att läsa din egen journal.

Vänligen observera att vi enligt lag inte får använda mail för att kommunicera med dig angående din hälsa. Sådana förfrågningar kommer därför att besvaras på telefon.

Bokningsbekräftelser kommer dock även fortsättningsvis att skickas på mail/sms.

Dina kontaktuppgifter kan även komma att användas för utskick av allmänna råd och tips som kan hjälpa dig att bättre ta vara på din hälsa. Du har rätt att närsomhelst kräva att sådana utskick upphör.