Akupunktur

Akupunktur är en flera tusen år gammal behandlingsform som härstammar från Kina. I Sverige har akupunktur använts av legitimerad vårdpersonal sedan 1984 då den godkändes som behandlingsmetod av socialstyrelsen. Akupunktur används främst för behandling av olika smärttillstånd men även vid vissa sjukdomstillstånd där det finns vetenskapliga belägg och beprövad erfarenhet. Enligt WHO visar forskning att akupunktur också gett goda resultat vid behandling av besvär som depression, smärta, ryggont, ischias, nackvärk, tennisarmbåge, huvudvärk, reumatisk artrit, fibromyalgi, sömnproblematik, PMS och klimakteriebesvär.

Hur går behandlingen till?
Vid behandling med akupunktur sticks tunna, sterila, engångsnålar genom huden till särskilda akupunkturpunkter belägna i muskler, senor eller bindväv. Hormonet endorfin som kopplas till smärtlindring och välmående frisätts. När behandlaren rör på nålarna stimuleras närliggande nerver och omkringliggande vävnad. Detta kan upplevas som en lite pirrande, tryckande eller domnande känsla och varar några sekunder till en minut. Nålarna kan även stimuleras elektriskt, så kallad el-akupunktur. Nålarna stimuleras då med svag ström och du upplever en rytmisk muskelsammandragning eller en surrande känsla.

Nålarna kan placeras både i eller utanför det smärtande området. Vanligtvis använder man 4 – 12 nålar per behandling men detta kan variera. Beroende på syftet med behandlingen kan nålarna sitta i alltifrån några sekunder upp till 40 minuter. Behandlingen upprepas vanligtvis 1 – 3 ggr/veckan och effekten märks oftast efter ett par gånger. Vid långvariga smärt- och spänningstillstånd kan det ofta krävas upprepade behandlingar för att upprätthålla effekten.

Biverkningar
Akupunktur är en skonsam behandlingsmetod med få biverkningar. Du kan dock känna dig lite trött, yr eller törstig efter utförd behandling. Försök därför gärna vila en stund och drick rikligt med vatten. De symptom som behandlas kan ibland tillfälligt förstärkas i början av en behandling för att sen gradvis minska. Ett blåmärke på huden kan uppstå där nålen har suttit och är ofarligt och övergående. För mer information eller boka tid kontakta Bibbi Dumée via knappen nedan.

Akupunktur på Östermalm i Stockholm